Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) !

Goed nieuws voor uw privacy !

Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. Voor Loky een mooi moment om ook een Privacy Statement te gaan gebruiken. We gingen natuurlijk al zorgvuldig om met uw gegevens, maar uw rechten worden iets uitgebreid en in
ons Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken.

Doel van dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken.

Privacy Statement Loky versie 1 – mei 2018