Inspectie over toezicht kinderopvang

TOEZICHT KINDEROPVANG                                             12 NOV 2018

Inspectie: ‘Toezicht kinderopvang moet minder voorspelbaar zijn’

Het gaat goed met toezicht en handhaving in de kinderopvang, maar er zijn aandachtspunten. Dat stelt de Onderwijsinspectie. Het toezicht op de kinderopvang moet minder voorspelbaar worden gemaakt en nieuwe wetgeving moet altijd gewaarborgd zijn.

ANP

De Onderwijsinspectie is over het algemeen positief over het toezicht in de kinderopvang in haar Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2017. Steeds meer kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. In 2014 werd er nog voor bijna een op de drie voorzieningen een handhavingsadvies gegeven aan gemeenten door de toezichthouder van de GGD, in 2017 was dat nog voor minder dan een op de vijf voorzieningen het geval.

Toezicht gemeente

Gemeenten voeren het toezicht ook beter uit: vijf gemeenten hadden in 2017 een B-status (bij deze gemeenten was onder meer de handhaving niet op orde of werden de registers niet op de juiste manier bijgehouden), in 2014 waren dat er nog vijftien en had één gemeente zelfs een C-status. Gemeenten handhaven effectief: ruim vier vijfde van de tekortkomingen wordt verholpen na een handhavingsactie van de gemeente.

Gastouders

Een belangrijk aandachtspunt in het rapport van de Onderwijsinspectie is de gastouderopvang. Het aantal inspecties voor opvang bij gastouders moet omhoog. Gemiddeld wordt slechts 10 procent van deze voorzieningen jaarlijks bezocht. Toezicht op de kinderopvang zou minder voorspelbaar gemaakt moeten worden. Inspectieonderzoeken bij de gastouderopvang zouden altijd onaangekondigd moeten zijn, stelt de inspectie. Bij onaangekondigde onderzoeken worden in de gastouderopvang tweemaal zo vaak tekortkomingen geconstateerd als bij onaangekondigde bezoeken.

Voorschoolse educatie

Het aantal kinderopvangvoorzieningen dat voorschoolse educatie (vve) biedt blijft groeien. De helft van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ontving in 2017 subsidie voor het bieden van vve. 10 procent van deze locaties voldeed op het moment van subsidietoekenning niet aan alle wettelijke voorwaarden die gelden voor het bieden van vve. Bijna de helft (48 procent) van deze tekortkomingen gaat over het ontbreken van een module voorschoolse educatie, een scholingseis voor medewerkers op vve-locaties.

Groen risicoprofiel

Het aantal kinderopvanglocaties met een zogenoemd ‘groen’ risicoprofiel stijgt. Bij een groen risicoprofiel heeft de GGD-toezichthouder geen zorg over de kwaliteit van de opvang op dit moment en in de nabije toekomst. Eind 2017 had 58 procent van de voorzieningen een groen risicoprofiel.

Toekomst

Naar aanleiding van het rapport concludeert de inspectie het volgende:

  • toezicht zou minder voorspelbaar moeten zijn
  • nieuwe of aangescherpte wet- en regelgeving moet altijd geborgd worden
  • de uit te voeren handhavingsstrategie en informatieverstrekking dienen passend te zijn voor de situatie

Ook pleit de inspectie voor een gemeentelijk plan, waarin het zorgdragen voor het waarborgen en stimuleren van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen binnen de gemeente centraal staat.