Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij kinderen van 6 weken t/m 12 jaar worden opgevangen. De opvang vindt meestal plaats bij de gastouder thuis maar kan in overleg ook bij de vraagouder thuis plaatsvinden.

Veel ouders kiezen voor gastouderopvang omdat deze flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang plaatsvindt in de intieme sfeer van de huiselijke omgeving. Er is daardoor meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor het kind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met de gastouder individuele afspraken te maken die tijdens een koppelingsgesprek contractueel worden vastgelegd.

Gastouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang met een hoog kwaliteitsniveau. Uw kind komt niet in een groep, maar krijgt een tweede “thuis” bij de gastouder, alleen of samen met andere kinderen. Opvang door een gastouder is anders dan opvang in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Op een kinderdagverblijf maakt het kind onderdeel uit van een groep terwijl het bij een gastouder kind aan huis is.

Het is belangrijk dat een kind zich bij het gastgezin veilig en vertrouwd voelt en dat het merkt dat hij welkom is en gewaardeerd wordt als persoon. Wij gaan er vanuit dat ieder kind individueel benaderd wordt. Van een gastouder wordt verwacht dat zij in staat is het kind een stimulerende opvang te bieden, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen geborgenheid en veiligheid aan de ene kant en uitdaging en avontuur aan de andere kant. Wij gaan er vanuit dat een kind zelfvertrouwen opbouwt bij de aanwezigheid van deze geborgenheid en veiligheid.

Wij wensen u en uw kind veel plezier in de opvang en zijn u als ouder(s) en/of gastouder graag van dienst.

Waarom Loky ?

Handig om te weten:

 • Waarom een goed gastouderbureau ?
  Om verzekerd te zijn van een zorgeloze tijd bij een gastouder gaat u op zoek naar een goed gastouderbureau! Deze heeft u nodig om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag (KOT). Kijk daarbij...
  lees meer
 • Wat doen we allemaal voor u ?
  Wat doet gastouderbureau Loky voor de maandelijkse bemiddelingskosten? Af en toe krijgen we de vraag wat het gastouderbureau eigenlijk doet voor de bemiddelingskosten die vraagouders elke maand moeten betalen. Een terechte vraag natuurlijk....
  lees meer
 • Interne klachtenregeling
  Gastouderbureau Loky heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van (gast)ouders. Bij voorkeur maken (gast)ouders een...
  lees meer