Wat doen we allemaal voor u ?

Wat doet gastouderbureau Loky voor de maandelijkse bemiddelingskosten?

Af en toe krijgen we de vraag wat het gastouderbureau eigenlijk doet voor de bemiddelingskosten die vraagouders elke maand moeten betalen. Een terechte vraag natuurlijk. In het kort komt het er op neer dat wij ervoor (moeten) zorgen dat u verzekerd bent van een professionele gastouder en daardoor recht heeft op (een inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag.

Omdat het niet altijd even duidelijk is op welke manieren wij dat doen, hebben we dit voor u op een rijtje gezet:

Bemiddelen

 • Het werven en selecteren van gastouders
 • Het matchen van gast- en vraagouders en de kennismaking in gang zetten
 • Het voeren van intake-, koppelings- en evaluatiegesprekken met ouders
 • Bemiddeling en herbemiddeling
 • Begeleiding van gastouders d.m.v. minimaal 2 huisbezoeken per jaar
 • Ondersteuning
 • Bemiddeling bij problemen
 • Adviseren aan ouders en gastouders
 • Vervangende (nood)opvang zoeken en regelen
 • Administratie (o.a. overeenkomsten en verslaglegging)
 • Jaarlijkse RIE (risico inventarisatie en evaluatie) op het opvangadres
 • Veiligheids- en gezondheidsverslag voor GGD
 • Voldoen aan alle kwaliteitseisen (register kinderopvang), controle GGD
 • Registratie gastouders in het landelijk register kinderopvang
 • Certificering van het bureau (protocollen, werkwijzen etc.)
 • Jaarlijkse gastouderdag
 • PR gastouderbureau Loky

Administratief

 • Het voeren van de wettelijke kassiersfunctie (financiĆ«le afhandeling, facturering en vraagbaak )
 • Kosten deurwaarderskantoor
 • Debiteurenbeheer
 • Jaaropgaaf ouder en gastouder
 • Hulp en advies bij vragen over Belastingen en kinderopvangtoeslag

Deskundigheid

 • Het begeleiden van gastouders bij de opleiding MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 • EHBO training en herhaling volgens de eindtermen van het Oranje Kruis
 • Abonnement Gastouderacademie (alle gastouders kunnen gebruik maken van extra scholing via vyvoj.nl)
 • Zorg dragen voor bijscholing gastouders
 • Zorg dragen voor bijscholing bemiddelingsmedewerkers
 • Het geven van pedagogisch advies en begeleiding
 • Themabijeenkomsten
 • Het onderhouden van contacten met verschillende gemeenten, betalende instanties, Bureau Jeugdzorg en relevante bedrijven
 • Landelijke en regionale contacten onderhouden om ontwikkelingen te volgen
 • Professionalisering van de gastouderopvang
 • Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen in de gastouderopvang
 • Oudercommissie
 • Klachtenregeling

Verder verzorgen wij ieder jaar een terugkerend uitstapje voor al onze gekoppelde kinderen, hun ouders en al onze gastouders en bedanken wij met name onze gastouders voor hun zorg en inzet met een jaarlijks terugkerend etentje, waarbij een ieder in de gelegenheid is om ervaringen met collega-gastouders uit te wisselen.