Oudercommissie (OC)

Doel
De oudercommissie (OC) van Loky heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders wiens kinderen door de gastouders van Loky worden opgevangen.

Tevens hebben wij een wettelijk vastgelegd adviesrecht inzake de gehanteerde tarieven, de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid en beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten. Ook voor algemene klachten kunt u bij ons terecht.

Uitvoering
Om de betrokkenheid met de ouders te vergroten helpen wij meerdere keren per jaar met het organiseren van de thema avonden. Ook helpen wij de jaarlijkse gastouderdag te organiseren. Dit is ons jaarlijkse superleuke uitje naar een speelparadijs in de regio. U kunt ons daar altijd benaderen als u vragen heeft. Meerdere malen (4 a 5 x) per jaar houden wij een vergadering, dit kan zijn met of zonder de medewerkers van Loky. Eens in de zoveel tijd zetten wij een klanttevredenheidsonderzoek op poten om te peilen wat er leeft onder de ouders en welke zaken verbeterd zouden kunnen worden.

Leden
De OC bestaat al jaren uit voldoende leden, maar doordat één van onze leden onlangs is verhuist, zijn wij op zoek naar een nieuw lid. Heeft u zin om ons te komen versterken ? Meldt u zich dan snel aan.
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met: oc-gob-loky@live.nl

In de oudercommissie

Sinds maart 2018 zit ik in de oudercommissie van Loky n.a.v. de oproep die vorig jaar op de gastouderdag werd gedaan. Het leek mij vooral leuk omdat het een laagdrempelige manier is om toch wat meer betrokken te zijn, vooral omdat ik zelf heel positief ben over Loky en mijn gastouder.

Ik ben Niram Bordewijk, getrouwd en moeder van 2 dochters, één van 5 en één van 2. Ik kom uit Den haag, maar de liefde bracht mij naar West-Friesland en we wonen sinds anderhalf jaar in Abbekerk. Daarnaast werk ik in de financiële dienstverlening, maar hou ik mij daarbuiten ook bezig met het welzijn van mensen door verschillende massagecursussen te volgen.

***

Beste gastouders, ouders en verzorgers.

Enige tijd geleden ben ik benaderd door Kyra om plaats te nemen in de oudercommissie. Na jaren nee te hebben gezegd tegen de school van mijn jongens en de vorige opvang, dacht ik nu: waarom niet? Ik zal mijzelf verder aan u voorstellen. Mijn naam is Susan Rohde-Okx. Ik ben getrouwd en ben trotse moeder van twee zoons. Steijn van 10 jaar en Bram van 7 jaar. Sinds deze zomer maakt Bram, zeer tot onze tevredenheid, gebruik van de gastopvang via Loky.

Nog even over mijzelf. Ik ben sinds een jaar of 11 leerkracht in het basisonderwijs. De afgelopen jaren was ik leerkracht in de middenbouw en nu mag ik de kleuters 3 dagen per week lesgeven. Wat mij betreft een heerlijke baan. Druk, maar met de kinderen werken is, wat mij betreft het mooiste dat er is. Ik neem nu plaats in deze oudercommissie en zal een schakel zijn tussen en voor de ouders en het gastouderbureau. Ik heb er zin in !