Oudercommissie (OC)

Doel
De oudercommissie (OC) van Loky heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders wiens kinderen door de gastouders van Loky worden opgevangen.

Tevens hebben wij een wettelijk vastgelegd adviesrecht inzake de gehanteerde tarieven, de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid en beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten. Ook voor algemene klachten kunt u bij ons terecht.

Uitvoering
Om de betrokkenheid met de ouders te vergroten helpen wij meerdere keren per jaar met het organiseren van de thema avonden. Ook helpen wij de jaarlijkse gastouderdag te organiseren. Dit is ons jaarlijkse superleuke uitje naar een speelparadijs in de regio. U kunt ons daar altijd benaderen als u vragen heeft. Meerdere malen (3 a 4 x) per jaar houden wij een vergadering, dit kan zijn met of zonder de medewerkers van Loky. Eens in de zoveel tijd zetten wij een klanttevredenheidsonderzoek op poten om te peilen wat er leeft onder de ouders en welke zaken verbeterd zouden kunnen worden.

Leden (gezocht ?)
Onze OC heeft jarenlang uit voldoende leden bestaan, maar momenteel is onze OC helaas niet meer actief. Omdat de kinderen van onze laatste leden zijn gestopt vanwege verhuizing en beĆ«indiging van de opvang, hebben wij weer vers bloed nodig. Daarom zijn nieuwe “enthousiaste” leden van harte welkom !
Bent u diegene die zin heeft om ons te komen versterken ? Meldt u zich dan snel aan.
Voor al uw vragen en overige communicatie kunt u een mail sturen naar oudercommissie@loky.nl