De dagelijkse praktijk

Dagindeling

Hoe gastouders hun dagen inrichten verschilt natuurlijk per gastouder en per dag. Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke factoren te noemen. Er wordt met de kinderen besproken wat zij die dag gaan doen. Dit geeft kinderen structuur en bereidt hen voor op wat komen gaat. Gedurende de dag worden er een aantal rustmomenten ingebouwd; na de fles even rustig zitten; aan tafel zitten met iets lekkers “bij de koffie”; samen voorlezen; extra aandacht geven aan een individueel kind als de anderen in bed liggen. Als kinderen ’s middags uit school komen, dan wordt er vaak met elkaar iets gedronken en kunnen de kinderen hun verhaal kwijt. Ook het gezamenlijk eten, zoals de lunch biedt een rustpunt; een gezellige sfeer bevordert de eetlust. Gedurende de dag wordt het gastkind gezonde en afwisselende voeding gegeven; met de ouders wordt overlegd over tussendoortjes en wel of geen zoetigheid.

Totdat een kind ongeveer één jaar is nemen ouders zelf drinken en eventueel eten mee. Vervolgens geven veel gastouders er de voorkeur aan om alle (gast)kinderen hetzelfde eten aan te bieden. Zo leren kinderen om sociaal om te gaan met elkaar, ze hoeven niet jaloers te zijn op het eten van een ander en het stimuleert kinderen om te eten.

Gastouders zijn bereid rekening te houden met wensen van ouders rond eten vanwege een allergie of vanuit een religieuze- of principiële overtuiging. In het eerste jaar houdt de gastouder zich zoveel mogelijk aan de slaap- en eettijden waaraan de baby thuis gewend is. Maar als een ander kind van school moet worden gehaald, dan gaat de baby mee, omdat een gastkind niet alleen thuis wordt gelaten. Naarmate een kind ouder wordt; voegt het zich in het dagritme van het gastgezin. Wat betreft zaken zoals eten en slapen is het aangaan van een machtsstrijd weinig zinvol; een kind eet of slaapt nu eenmaal de ene keer beter dan een andere keer.

activiteiten                    spel en speelgoed