WELKE EISEN STELT HET GOB AAN DE OPVANGOMGEVING?

Eisen aan de opvangomgeving
Bij het aanmeldingsgesprek wordt gekeken of er voor kinderen voldoende ruimte is om veilig te spelen, te slapen en te eten. De gastouder moet bereid zijn de nodige maatregelen te treffen om haar huis veilig te maken. Bij de start van een eerste koppeling wordt het huis van een gastouder nogmaals gecontroleerd daarbij rekening houdend met de leeftijd van de gastkind(eren) die hier opgevangen zullen worden. Bekijk zelf uw huis eens vanaf de hoogte van een kind: ziet het er kindvriendelijk en veilig uit?

Kindvriendelijk
Kindvriendelijk wil zeggen dat kinderen veilig hun omgeving kunnen en mogen onderzoeken. Dit betekent niet dat elk kwetsbaar vaasje moet worden weggezet. Gastkinderen leren meestal snel waar zij wel en niet aan mogen komen bij de gastouder. Gastouders richten hun huis zodanig in, dat gastkinderen zelf aan de gang kunnen (een kapstokje op kinderhoogte, een speelhoekje, etc).

Hygiënisch
Het huis van de gastouder dient ook hygiënisch te zijn. De vloeren, maar ook het speelgoed, de box en andere kindermeubels worden regelmatig schoongemaakt. De ruimte waar de kinderen spelen moet goed geventileerd worden, evenals de ruimte waar de kinderen slapen. In de opvanglocatie zelf en daaromheen mag niet gerookt worden, ook is het niet wenselijk om huisdieren in de slaapkamer te hebben.

Huisdieren
Indien er huisdieren zijn, kan het nodig zijn dagelijks (soms meerdere malen) te stofzuigen, om overlast van katten- en hondenhaar te voorkomen. Huisdieren zijn nooit helemaal te vertrouwen met kinderen, daarom mag een gastkind nooit alleen gelaten worden met een huisdier. Gastouders leren gastkinderen om te gaan met dieren, bijvoorbeeld om niet aan hun etensbak of staart te komen en dieren rustig te laten slapen.

Buitenruimte
Een gastouder hoeft niet zelf een tuin te hebben. Het moet wel mogelijk zijn dat de gastouder makkelijk met de kinderen op stap kan en hiertoe ook bereid is. Als een gastouder een tuin heeft dan dient deze afgesloten te zijn met een deugdelijk hek. Indien er een vijver c.q. sloot is moet deze afgeschermd zijn.

Huishoudelijke activiteiten
Tijdens opvanguren kunnen huishoudelijke activiteiten gedaan worden, die te combineren zijn met de kinderen; zoals het opmaken van de bedden, afwassen en opruimen. Huishoudelijke taken hebben tijdens de opvang echter geen prioriteit.

Kindplaatsen
Verder is het belangrijk om te weten dat u maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar mag opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld. U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. Als u kinderen onder de 1 ½ jaar opvangt, dan moet u een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen. Indien u 4 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt heeft u een achterwacht nodig, die in geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn. Uw achterwacht hoeft geen geldige diploma’s te hebben, maar moet wel bereikbaar zijn voor ons en de GGD.

Brandveiligheid
Het is belangrijk dat er op elke verdieping van uw woning een rookmelder hangt en er tevens één blusmiddel (branddeken of brandblusser) aanwezig is.

Mocht u twijfels hebben of zich afvragen of uw woning geschikt is voor gastouderopvang dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.