Opvangkosten

Als gastouder en vraagouder komt u met elkaar een bedrag overeen. Het landelijk gebruikelijke tarief ligt momenteel zo rond de € 6,00 per uur als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt. Als de opvang plaatsvindt bij de ouders/kinderen thuis, ligt het uurtarief vaak iets hoger per kind. Maar daar kunt u uiteraard van afwijken. Het uurtarief is afhankelijk van hoe de verhouding vraag/aanbod ligt tussen ouders en gastouders, de opleiding, pedagogische kennis en de ervaring van de gastouder.
Hou er rekening mee dat bij gastouders met veel ervaring of die in kinderrijke buurten wonen met weinig of geen concurrentie van andere gastouders het uurtarief al snel kan oplopen tot boven de € 7,50 per uur.

Overigens is het voor de vraagouder goed om te weten dat de Belastingdienst in 2024 wel een maximum uurprijs van € 7,53 voor gastouderopvang heeft ingesteld waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag kan geven. Dat bedrag is opgebouwd uit een gemiddelde uurprijs (opvangkosten + bemiddelingskosten gedeeld door het totaal aantal uren). Alles wat boven het bedrag van € 7,53 per uur uitkomt in 2024, is voor eigen rekening en wordt dus niet meegenomen bij de bepaling van wat je (eventueel) vergoed krijgt.

Onze gastouders zijn zelfstandig of werken als zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat zij zelf hun uurloon mogen en kunnen bepalen. Gastouderbureau Loky heeft hierin alleen een adviserende rol. Wij adviseren voor 2024 € 6,00 per uur (per kind). Een groot deel van onze gastouders volgt ons adviestarief ! In de praktijk ligt het uurtarief wat onze gastouders hanteren “nu” ergens tussen de € 6,00 en de € 7,00

Bemiddelingskosten

Veel gastouderbureaus stunten op dit moment met mooie prijzen. Loky vraagt echter een realistische prijs waarbij alle service is inbegrepen. Bij herbemiddeling of op het moment dat een gastouder ziek is of op vakantie gaat, brengt Loky geen onverwachte of verborgen kosten in rekening. In een dergelijk geval gaan wij op zoek naar geschikte vervangende opvang.

Ook voor wijzigingen in contracten of advies bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag worden er géén extra kosten gevraagd. Verder hebben gastouders de gelegenheid tot het vermelden van een aanvraag op de website van Loky of op onze Facebook pagina en vragen wij ook geen extra kosten aan vraagouders wanneer er een, speciaal voor hen, persoonlijke advertentie, in bijv. een krant moet worden geplaatst.

Wat doen we allemaal voor u ?

Tarief Loky   kassiersfunctie   kinderopvangtoeslag