Nieuwe advertentie !

Nieuwe advertentie tbv site

Loky op de Beurs : “In Fairwachting vol Fairwachting”.

Loky in fairwachting 2015

10-jarig jubileum 2013

10jaar het beste bureau

10jarig jubileum


Krantenartikel januari 2012

Gastouderbureau Loky

‘Stap in de trein die Loky heet’

MIDDENBEEMSTER – Gastouderbureau Loky heeft ruim twintig jaar ervaring in gastouderopvang. Kyra van Kessel startte het bedrijf in 2003; toen had zij al ruim dertien jaar ervaring als bemiddelingsmedewerker opgedaan bij een ander bedrijf. “Ik was het niet meer eens met de manier waarop zij werkten en besloot een eigen bureau op te starten”, aldus van Kessel. Na eerst met een andere partner te hebben samengewerkt kwam in 2006 Mark van Rijswijk in het bedrijf.

Gastouderbureau Loky onderscheidt zich door haar kleinschaligheid, persoonlijke benadering en een goede bereikbaarheid. Esther van Aalst en Kyra van Kessel als bemiddelingsmedewerker en Mark van Rijswijk als administrateur. Alle drie zijn zij zeer begaan met het werk en dat merken ouders onder andere door het enthousiasme van Esther en Kyra tijdens de verschillende gesprekken en de helpende hand van Mark bij financiële vragen.

Ondertussen heeft Kyra al  ruim 20 jaar ervaring in de gastouderopvang en vind zij het nog steeds een ontzettende leuke vorm van kinderopvang. Ondanks alle veranderingen die we de laatste jaren meemaken merken we dat we nog steeds op de goede weg zitten. De inspectie van de GGD afgelopen jaar was positief en dat g. “Ouders die een gastouder voor hun kind zoeken kunnen zich bij ons aanmelden. Wij gaan dan bewust bij de mensen thuis op gesprek waarin we vragen naar de wensen van ouders, hun opvoedingsideeën, de dagen en de tijden en per wanneer opvang gewenst is enzovoort”, aldus van Kessel. Dezelfde procedure geldt voor de gastouders. “Vooral bij de gastouders is het belangrijk om thuis op bezoek te gaan. Je kan dan veel beter zien en aanvoelen hoe de gastouders zijn, in welke omgeving zij wonen en of deze geschikt is voor gastkinderen”, vertelt van Kessel.

Intakegesprekken
Intakes met gastouders worden bewust gedaan met twee bemiddelingsmedewerkers. “Vier ogen zien meer dan twee. Je wil onder andere weten wat de interesses van gastouders zijn, waarom willen zij gastouder worden, hoe staan zij zelf in het leven, wat vinden ze leuk om met kinderen te ondernemen en wat vinden zij belangrijk  in de opvoeding van kinderen, enzovoort.” Op basis van de intake- gesprekken besluiten zowel vraagouders en gastouders met Loky in zee te gaan. Als we een match in gedachten hebben dan laten we de gast- en vraagouders met elkaar kennismaken. Wanneer het klikt maken we een contract waarin alles op papier wordt gezet en kunnen deze worden getekend”, aldus van Kessel. Na twee maanden proeftijd wordt er geëvalueerd van beide kanten. Tevens vindt er een jaarlijkse risico-inventarisatie plaats op het opvangadres.

Laagdrempelig
Maar de bemiddeling/begeleiding houdt niet op nadat de match is gemaakt en de contracten zijn getekend. “Zowel de vraagouders als de gastouders kunnen altijd bij ons terecht met vragen”, vertelt van Rijswijk. “Wij willen een open communicatie met alle ouders. Zo heeft iedereen altijd binnen 24 uur telefonisch contact met ons. Dat is één van onze krachten en ouders weten dit te waarderen.

Wettelijke eisen
Uiteraard voldoen de gastouders van Loky aan alle wettelijke eisen. “Ze hebben minimaal een opleiding Helpende, Zorg en Welzijn niveau 2, maar vaak ook een pedagogische opleiding. Vanzelfsprekend moeten ze in bezit zijn van een verklaring van goed gedrag en een geldig EHBO-diploma voor kinderen. Loky verzorgt op dat gebied ook de jaarlijkse herhalingscursus. Andere bijspijkeravonden die afgelopen jaar zijn georganiseerd gingen bijvoorbeeld over Welbevinden, Kindermishandeling en Brandwonden. Hier worden dan gastdocenten voor ingehuurd”, aldus van Kessel. Het gebied waarin Loky zich concentreert is Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Zaanstad-Noord. Het betrekken van Zaanstad en Purmerend zou een mooie aanvulling zijn op het gebied waar Loky nu al werkzaam is. Voor meer informatie zie: www.loky.nl


Zaankanter, 4 april 2007

Gastouderbureau Loky “Opvang op maat”
Kyra van Kessel is het gezicht achter gastouderbureau Loky welke al jaren werkzaam is in Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Vanaf 1 april 2007 zal Loky zich ook actief bezig gaan houden in Zaanstad. Gastouderopvang is kinderopvang in een gezinssituatie die tot stand komt door bemiddeling via een gastouderbureau. De gastouder die kinderopvang biedt, mag maximaal vier kinderen, exclusief eigen kinderen, opvangen. Voor ouders is deze vorm van kinderopvang ideaal, omdat zij samen met de gastouder de opvangdagen en tijden kunnen afstemmen. Daarnaast geven zij er de voorkeur aan om hun kindje in een gastgezin te plaatsen vanwege de persoonlijke aandacht. In de overeenkomsten tussen ouders en gastouders zijn duidelijke richtlijnen opgenomen, zodat opvang op maat voor beide partijen aantrekkelijk blijft.

Loky heeft als doel de opvang op een veilige, pedagogische en verantwoorde wijze plaats te laten vinden. Belangrijk daarbij is een goede communicatie tussen alle partijen, kleinschaligheid, klantgerichtheid en persoonlijk contact met de kinderen.
Loky kan concurreren met de gastouderbureaus om haar heen. Deze vragen vaak hoge bedragen voor de bemiddeling terwijl de gastouder, die het feitelijke werk doet, er niet echt op vooruit gaat. Loky heeft daarom besloten haar maandelijkse kosten flink aan te passen, maar dan wel ten gunste van de gastouder zonder aan kwaliteit in te leveren. Tevens legt Loky een aantrekkelijk tarief op tafel voor zowel gezinnen met 1 kind als gezinnen met meerdere kinderen. De nieuwe tarieven zorgen er in ieder geval voor dat zowel ouders als gastouders hiervan profiteren. Overtuig u zelf en kijk op onze site www.loky.nl

Omdat Loky een door de gemeente officieel erkend gastouderbureau is kan iedereen via Loky bemiddeld worden. Een erkend bureau is  nodig om een tegemoetkoming van de belastingdienst te ontvangen. Ook als nu de opvang via opa’s, oma’s, tantes, vriendinnen of buurvrouwen is geregeld, kan dit via Loky wel eens een stuk aantrekkelijker zijn. U bent bij Loky aan het juiste adres.

Gastouderbureau Loky gaat zeer zorgvuldig te werk bij het aannemen van gastouders. Bij de selectie is vooral het plezier van het werken met kinderen een belangrijke motivatie, evenals een professionele kijk op kinderopvang. De ervaring die Kyra van Kessel na 15 jaar heeft opgedaan, heeft o.a. geleerd dat gastouders het als zeer prettig ervaren wanneer er voor hen de mogelijkheid bestaat om contacten met collega-gastouders te onderhouden. Het uitwisselen van informatie (bijv. opvoedingsideeën) is voor hen een prettige aanvulling. Voor ouders is het tevens prettig dat gastouders hun werk serieus nemen want dit komt ten goede aan de opvang van hun kind(eren). Tenslotte kunnen zowel ouders- als gastouders altijd een beroep doen op Loky. Lees op onze site hoe u zich kunt aanmelden.

Loky is dienstverlenend op alle fronten. Zo worden de eerste gesprekken bij de ouders en gastouders thuis gevoerd. Ouders voelen zich in hun eigen omgeving sneller vertrouwd en zodoende kan er voldoende tijd worden genomen om informatie uit te wisselen. Daarnaast vind Loky het zeer belangrijk om in te gaan op de wensen van ouders en streeft ernaar om een goed, op elkaar afgestemd, contract tot stand te brengen. Veel ouders hebben de weg naar Loky reeds gevonden. Klantvriendelijk, een correcte afhandeling en begeleiding van het gastkind en de gast- en vraagouder staan bij Loky hoog in het vaandel.

Op de website www.loky.nl kunt u meer informatie vinden en kunnen ouders en gastouders zich inschrijven.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Kyra van Kessel  06-38744732 of een e-mail sturen naar info@loky.nl