Extra geboorteverlof per 2019 !

Niet twee dagen, maar een hele week vrij na de geboorte van een baby. Dat krijgt de partner van de moeder vanaf 1 januari 2019. 

De Wet Inwerkingtreding Extra Geboorteverlof (WIEG) die op 1 januari is ingegaan, zorgt voor ruimere verlofmogelijkheden. Met ingang van volgend jaar worden die nog verder uitgebreid. Tot eind 2018 kregen partners na de geboorte van een baby twee dagen geboorteverlof, betaald door de werkgever. Dat zijn vanaf 1 januari 2019 vijf dagen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden zo fors verruimd, tot maximaal zes weken.

,,Dit is een enorme sprong vooruit. Hierdoor kunnen moeders, hun partner en het kind met elkaar een goede en mooie start maken’’, zegt minister Koolmees.

Als je een kind krijgt, verandert er van de ene op de andere dag van alles, weet minister en vader Koolmees. ,,Je zit meteen in het spitsuur van het leven. Dan is het goed om met elkaar extra tijd te krijgen om te kunnen wennen aan het leven met een baby erbij. Daardoor ontstaat er een betere start voor moeder, partner en kind. De taken in en rond het huis en het werk worden daarmee vanaf het begin beter en eerlijker verdeeld. Je doet het dan echt samen. De moeder kan ook aan haar carrière blijven werken. En ook is het een goed begin van de band tussen de ouders en het kind.’’

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamhulp net weg is of later. Minister Koolmees zorgt met zijn WIEG voor meer en langere verlofmogelijkheden voor werknemers. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.

De nieuwe wet van Koolmees moet er voor zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor partners normaler wordt en dat ouders de taken vanaf het allereerste begin samen zo goed mogelijk verdelen.