De toeslag voor 2023 wordt verhoogd !

De toeslag voor 2023 wordt (gelukkig) voor een 2e keer verhoogd i.v.m. de inflatie !


Bedragen kinderopvangtoeslag 2023
Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Uurtarief instelling kinderopvang
De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen.
De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. 

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximum uurprijs voor de dagopvang (€ 8,97) hoger dan de maximum uurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,72). Voor de gastouderopvang gold eerst een maximum uurprijs van € 6,73. Betaalt u meer dan de maximum uurprijs ? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximum uurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximum uurprijs ? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Extra verhoging in 2023
Het kabinet heeft half december 2022 besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten een 2e keer extra te verhogen. Daardoor krijgen ouders een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag, wegens de hoge inflatie in 2022. De maximale vergoedingen per uur worden:

  • voor de dagopvang € 9,12;
  • voor de buitenschoolse opvang € 7,85;
  • voor de gastouderopvang € 6,85.

Er wordt nog gekeken per wanneer deze extra verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, doorgevoerd kan worden.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang
De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen.

Het aantal uren dat u vergoed krijgt, hangt af van het aantal maanden waarin de ouder of partner betaalde arbeid heeft verricht  Daarbij wordt uitgegaan van het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder.

Per kalendermaand waarin de ouder of partner heeft gewerkt kunt u maximaal aanspraak maken op 230 uur kinderopvangtoeslag. Als u 12 maanden heeft gewerkt, dan ontvangt u voor maximaal 2.760 uur (=12 x 230 uur) kinderopvangtoeslag.