Bemiddelingskosten

Als u voor gastouderopvang kiest betaalt u naast de opvangkosten voor de gastouder ook bemiddelingskosten. Hiermee bent u verzekerd van een professionele, gediplomeerde  gastouder die staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Uw gastouder volgt jaarlijks een cursus Eerste Hulp aan Kinderen en alle gezinsleden van het gastgezin van 18 jaar en ouder zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Er zijn gastouders die stagiaires opleiden maar ook zij  moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen wanneer zij 18 jaar of ouder zijn.

Doordat u kiest voor een professionele gastouder via ons bureau komt u in aanmerking voor een (inkomensafhankelijke) tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij werven nieuwe gastouders, waardoor u bij ziekte/ vakantie van uw huidige gastouder in de regel vrij snel een vervangende gastouder via ons kunt vinden.
 • Wij verzorgen een intake-gesprek met zowel gast- als vraagouders.
 • Wij zoeken een passende gastouder voor u.
 • Wij dragen er zorg voor dat u door de gastouder wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
 • Wij maken de contracten voor u en zijn aanwezig bij het koppelingsgesprek waarin de formulieren getekend worden. Indien nodig kunnen we tijdens dit gesprek nog één en ander uitleggen c.q. verduidelijken.
 • Wij stellen het calamiteitenplan voor u op.
 • Wij verzorgen een evaluatie-gesprek na de eerste 2 maanden.
 • Wij helpen startende gastouders bij hun inschrijving in het LRKP.
 • Wij kunnen eventuele wijziging in het LRKP voor de gastouders doorgeven aan de gemeente.
 • Wij zorgen voor de verantwoording naar de GGD, gemeentes en belastingdienst.
 • Wij verzorgen jaarlijks een risico-inventarisatie bij de gastouders thuis. Hierbij bekijken we of de opvanglocatie nog steeds aan alle eisen voldoet.
 • Wij komen minimaal 1x per jaar bij de gastouders thuis voor het huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt het welbevinden van de opvangkinderen besproken. Hiervan krijgt u een verslag.
 • Wij verzorgen jaarlijks de cursus Eerste Hulp aan Kinderen.
 • Wij dragen zorg voor de kassiersfunctie. U betaalt de opvangkosten niet rechtstreeks aan de gastouder, maar wij incasseren de kosten en maken die over aan uw gastouder)
 • Wij verzorgen aan het eind van het jaar een jaaropgaaf voor u en uw gastouder.
 • Wij organiseren thema-avonden, cursussen voor gast- en vraagouders.
 • Wij ondersteunen onze gastouders waar nodig bij pedagogische hulpvragen.
 • Wij bemiddelen indien er een conflict bestaat tussen u en uw gastouder, waar u in onderling overleg niet uit komt.
 • Wij voorzien u van actuele informatie omtrent kinderopvang via onze nieuwsbrief die u ieder kwartaal van ons ontvangt, e-mail, facebook en onze website.

Verder verzorgen wij ieder jaar een terugkerend uitstapje voor al onze gekoppelde gast- en vraagouders en bedanken wij onze gastouders voor hun zorg en inzet met een jaarlijks terugkerend etentje, waarbij ze in de gelegenheid zijn om ervaringen met collega-gastouders uit te wisselen.