Ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor álle doorbetaalde opvanguren in 2021.

Ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor álle doorbetaalde opvanguren in 2021.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag voor 2021 hangt niet af van het aantal gewerkte uren, maar van het aantal opvanguren dat ouders hebben doorbetaald. Deze regeling moet voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt achteraf in de problemen komen.

Dat meldt de Rijksoverheid.

Ouders hebben tijdens de coronacrisis soms minder uren gewerkt dan dat zij van tevoren verwachtten. In 2021 krijgen zij gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald, ook al wijken deze af van het daadwerkelijk aantal gewerkte uren.

Uitzondering voor 2020 en 2021

Normaliter hangt de hoogte van de kinderopvangtoeslag onder meer af van het aantal gewerkte uren van de ouder(s). Hoe hoger het aantal gewerkte uren, hoe hoger ook het aantal uren waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. Voor toeslagjaar 2021, net als toeslagjaar 2020, geldt nu dus een uitzonderlijke regeling.

Vragen? Ouders die vragen hebben over deze maatregel kunnen contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800 – 0543).