Geldige EHBO certificaten !

Deze EHBO-certificaten zijn geldig voor gastouders

Als gastouder moet je verplicht in het bezit zijn van een EHBO-certificaat. Maar niet alle certificaten zijn goedgekeurd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de certificaten die zijn goedgekeurd in een nieuw Register EHBO-certificaten gastouderopvang opgenomen.

Welke EHBO-certificaten voor gastouders zijn geldig en welke niet?

De lijst met geschikt bevonden EHBO-certificaten voor de gastouderopvang is niet veranderd ten opzichte van de oude lijst. Wel nieuw is de plek waar gastouders en gastouderbureaus de lijst kunnen vinden. Voorheen was dit opgenomen in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Nu staat deze lijst in het Register EHBO-certifcaten gastouderopvang op www.rijksoverheid.nl.

Instellingen
In de Staatscourant is te lezen dat in de lijst niet langer de aangewezen certificaten en de instellingen die het betreffende certificaat verstrekken wordt vermeld. ‘De aanwijzing van een certificaat van een individuele instelling past niet goed in een ministeriële regeling die immers algemeen verbindende voorschriften behoort te bevatten’, aldus minister Asscher van Sociale Zaken.

De lijst met goedgekeurde EHBO-certificaten voor gastouders:

  • Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;
  • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
  • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
  • Eerstehulpverlener van NIKTA;
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
  • Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
  • Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.