WIE KAN GASTOUDER WORDEN?

Een gastouder is iemand die op basis van ervaring of opleiding weet wat het betekent om met kinderen om te gaan en hier plezier in heeft. Een gastouder kiest ervoor om dit werk gedurende langere tijd te doen, en u bent minimaal 23 jaar.

De lijst van Diploma-eisen voor gastouders wordt voortdurend aangepast, zie hier de link naar de site van de rijksoverheid om deze te bekijken.

Een gastouder kan een vrouw of man zijn, jong of oud, alleenstaand of getrouwd, met of zonder eigen kinderen. Het gastouderbureau voert een intercultureel beleid; dit houdt in dat wij het belangrijk vinden dat kinderen met een verschillende (culturele) achtergrond van jongs af aan samen kunnen opgroeien. Wij verwachten van gastouders dat zij hier positief tegenover staan.