Spel en speelgoed

Het is belangrijk dat er voor de leeftijd van de gastkinderen geschikt speelmateriaal aanwezig is. Een creatieve gastouder weet voor het kind interessant materiaal aan te bieden bestaande uit pollepels, pannen, oude tijdschriften, kartonnen dozen of lappen. Goed speelgoed is multifunctioneel en uitnodigend voor de fantasie; het stimuleert verschillende aspecten van de ontwikkeling. Alle speelgoed wordt zowel aan jongens als meisjes aangeboden, die dan zelf een keuze kunnen maken op grond van hun interesse.

foto-2Een gastouder kan ook een bezoek brengen aan een speel-o-theek om samen met de kinderen nieuw speelgoed uit te proberen. Kinderen krijgen de gelegenheid om via spel hun fantasie, creativiteit en muzikaliteit te ontdekken.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen genieten van het samen spelen van gezelschapsspelletjes. Ouder en gastouder kunnen overleggen over de wenselijkheid van computerspelletjes.

Het samen lezen van kinderboeken biedt kinderen op allerlei manieren iets waardevols; de mogelijkheid om zich geborgen te voelen op schoot, stimulering van de taalontwikkeling, verrijking van de fantasiewereld van het kind. Een verhaal kan ook een uitgangspunt zijn om met elkaar een fantasiespel te doen; een reis te maken in de modder, over de bergen, door een tunnel. Hierbij kunnen de kinderen zich op allerlei manieren voortbewegen, geluiden maken en gebruik maken van huishoudelijke voorwerpen. De bibliotheek organiseert regelmatig voorleesmiddagen die met kinderen bezocht kunnen worden. Bij schoolgaande kinderen is het plezier beleven aan het lezen zelf als ontspannende bezigheid belangrijk.

Gastouderopvang vindt plaats in een huiselijke omgeving. Gastkinderen kunnen worden betrokken bij de zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Kinderen willen dikwijls graag meedoen; een bijdrage leveren aan (kleine) huishoudelijke taken zoals iets in de prullenbak gooien, met een doekje schoonmaken, helpen met tafel dekken. Welke taken een kind mag doen hangt af van de leeftijd en van wat een kind aankan. Er wordt geen onderscheid gemaakt bij het verdelen van taken tussen jongens en meisjes.

activiteiten          terug