Activiteiten

Er zijn steeds terugkerende activiteiten en speciale activiteiten. De behoeften van de kinderen spelen ook mee. Kinderen die overdag naar de peuterspeelzaal of basisschool zijn geweest hebben wellicht meer behoefte om zelf te bepalen wat zij gaan doen.

100_9550De meeste gastouders gaan in principe elke dag  naar buiten, tenzij het bijzonder slecht weer is. Als kinderen van en naar school gebracht moeten worden, komen kinderen overdag altijd buiten. Gastouders kunnen met de kinderen praten over allerlei dingen die zij onderweg tegenkomen; ook het weer en de wisseling van de seizoenen krijgen aandacht. De kinderen wordt respect voor de natuur bijgebracht. Een geliefd uitje voor veel kinderen is het doen van boodschappen: in het karretje zitten, boodschappen van de schappen pakken, groente op de weegschaal doen en bij de kassa afrekenen. Ook bezoekjes aan de kinderboerderij, speeltuin of zwembad zijn altijd geliefd.

Bij het creatief bezig zijn (zoals knutselen) kun je kinderen stimuleren door zelf enthousiast aan de gang te gaan; kinderen “hoeven” niet. Bij peuters gaat het om de ontdekking, het gaat om het doen, niet om het resultaat. Bij oudere kinderen kan het resultaat een gevoel geven van trots op eigen kunnen. Prestatiedrang en onderlinge competitie tussen de kinderen wordt niet door de gastouder bevorderd.

De mate waarin er geknutseld wordt of op andere wijze iets creatiefs wordt gedaan, hangt samen met het plezier wat gastouders hier zelf in hebben en de behoeften van de kinderen.

Baby’s kunnen meestal al zeer jong genieten van het zingen van liedjes al dan niet vergezeld van bewegingen; dit stimuleert een kind zich te uiten en bevordert ook zijn gevoel voor ritme. De gastouder besteedt ook bij peuters en kleuters aandacht aan het samen muziek maken, het zingen en het doen van kringspelletjes.

3D-foto-van-kinderenGastouders gaan bewust om met televisie kijken. Dit wil zeggen dat er met mate televisie wordt gekeken en alleen naar programma’s die voor kinderen geschikt zijn. In principe kijkt de gastouder mee, zodat de kinderen hun indrukken en vragen kunnen delen. Bij het kennismakingsgesprek is het belangrijk dat de gastouder laat weten wanneer en waarnaar er tijdens de opvanguren wordt gekeken.

Eén keer per jaar wordt door het GOB een gastouderdag gevierd. Er wordt een tijdstip en reisdoel gekozen waaraan naast de baby’s en peuters ook de schoolgaande kinderen plezier kunnen beleven.

Bij het vieren van feesten bij de gastouder thuis wordt aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen; thuis en op school wordt vaak ook al feest gevierd. Teveel of niet begrijpelijke activiteiten veroorzaken onnodig onrust. Aan een eenvoudige verrassing kan een kind al veel plezier beleven.

Als gastouders voor zichzelf activiteiten doen zoals bezoek ontvangen of zelf bij een ander op bezoek gaan, moet rekening gehouden worden met het belang van de gastkinderen. Gedurende de wenperiode is het niet verstandig het gastkind mee naar elders te nemen. Als een gastouder een kind meeneemt buiten de woonplaats, dan wordt eerst met de ouders overlegd. De met de ouders gemaakte afspraken over roken moeten ook nagekomen worden bij het ontvangen van bezoek en het op bezoek gaan.

spel en speelgoed