Aanmelding LRK ?

Welke documenten moet een gastouder hebben om in aanmerking te komen voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ? 

 • Geldig identiteitsbewijs voorzien van BSN.
 • Originele Verklaring Omtrent Gedrag gastouder en huisgenoten van 18 jaar en ouder (bij opvang in de woning van de gastouder). Met deze VOG’s moet u zich ook inschrijven in het Personenregister kinderopvang.
 • Originele diploma van de gastouder / certificaat goed gastouderschap.
 • Origineel certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (zie aparte lijst voor geldige certificaten)
 • Pedagogisch beleidsplan (mag digitaal).
 • Een origineel exemplaar van de risico-inventarisatie (niet ouder dan een jaar) van het gastouderbureau.
 • Een ongevallenregistratieformulier.
 • Volledig protocol kindermishandeling (mag digitaal).
 • Gegevens van de achterwacht indien er 4 of meer kinderen tegelijk worden opgevangen.

Verder gelden de volgende aanvullende eisen:

 • De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
 • De gastouder is niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet. Dit wordt door de GGD-inspecteur gecontroleerd. Als de ondertoezichtstelling of ontheffing na registratie plaatsvindt, kan dit leiden tot verwijdering uit het LRK.
 • De gastouder spreekt Nederlands tijdens de opvang. Fries of een andere Nederlandse streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die voor hun werk tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken, overeenkomstig een door het gastouderbureau vastgestelde gedragscode.
 • De gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt ernaar.
 • De gastouder kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het protocol kindermishandeling en handelt hiernaar.

Geldige EHBO-certificaten

De volgende certificaten voldoen:

 • Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.
 • Certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) of Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert.
 • Certificaat Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving of Eerste hulpverlener van Nikta.
 • Certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Rode Kruis.

Een certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur, afhankelijk van de certificerende organisatie. Bij het Oranje Kruis, Rode Kruis, NedCert en NIKTA is dat één of twee jaar. Informeer naar de geldigheidsduur en aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse herhalingscursus.

Het origineel van het diploma of certificaat is op de in het LRK geregistreerde locatie aanwezig.

Bij een certificaat van het Oranje Kruis kan het gaan om de volgende documenten:

 • Het Diploma eerste hulp met het pasje waarop is vermeld dat de gastouder het certificaat Eerste Hulp aan kinderen heeft behaald.
 • De Moduleverklaring Eerste Hulp aan Kinderen met pasje.
 • Het meest recente pasje waarop staat dat de gastouder het certificaat Eerste Hulp aan kinderen heeft behaald.

Eisen aan de opvanglocatie

De GGD controleert ook bij een inspectie of:

 • de woning rookvrij is;
 • de woning over voldoende binnen- en buitenruimte beschikt;
 • de woning voldoende rookmelders heeft;
 • er voldoende slaapruimte is in het geval dat er kinderen jonger dan anderhalf jaar worden opgevangen;
 • het aantal aanwezige kinderen het maximum aantal niet overschrijdt;

Het maximum aantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn:

 • Zes kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar, inclusief eigen kinderen tot tien jaar.
 • Vijf kinderen wanneer deze allen jonger zijn dan vier jaar, inclusief eigen kinderen tot vier jaar.
 • Vier kinderen van nul en een jaar oud, waarvan maximaal twee van nul jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.