Kinderopvangtoeslag

Als u werkt, kunnen uw kinderen naar de kinderopvang. Dit kost geld. U kunt een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Hoeveel geld u terugkrijgt, hangt af van:

  • uw inkomen en het aantal maanden dat u werkt
  • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat
  • het aantal uur dat uw kind bij de opvang is

Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.

Werkt u niet? In de volgende gevallen kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen:

  • u ontvangt een uitkering en u volgt een re-integratietraject
  • u krijgt geen uitkering, maar u volgt een re-integratietraject
  • u volgt een verplicht inburgeringstraject
  • u bent scholier of student

Kinderopvangtoeslag (KOT) 2024

De Wet kinderopvang regelt de overheidsbijdrage inclusief de werkgeversbijdrage aan de kinderopvangkosten.

Als uw kind opgevangen wordt bij een gastouder of door een gastouder aan huis, die geregistreerd is in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK), dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een percentage van de opvangkosten. De hoogte van het percentage is afhankelijk van uw (gezins)inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger het percentage kinderopvangtoeslag. Het percentage kinderopvangtoeslag voor een tweede en volgend kind is aanzienlijk hoger dan voor het eerste kind.

Gastouderbureau Loky verzorgt de kassiersfunctie, dit betekent dat u zelf niet direct aan de gastouder betaalt.

De uurprijs die u voor de kinderopvang betaalt is ook van invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Is de uurprijs hoger dan het door de overheid vastgestelde tarief, dan betaalt u het verschil zelf. Voor gastouderopvang kunt u in 2024 tot een uurtarief van € 7,53 kinderopvangtoeslag aanvragen. U vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan bij de Belastingdienst. Dit kunt u uiterlijk 3 maanden na de ingangsdatum van de opvang doen. De tegemoetkoming ontvangt u vooraf in maandelijkse termijnen. Als het jaar voorbij is geeft u aan wat de daadwerkelijke kosten zijn geweest. Een eventueel verschil tussen het bedrag waarop u recht had en wat u heeft gekregen, wordt achteraf door de Belastingdienst verrekend.

Een proefberekening kinderopvangtoeslag kunt u hier maken.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het kinderopvangtoeslagformulier dan kunt u altijd een beroep op ons doen.

Tabel kinderopvangtoeslag 2023 deze laten we bewust nog even op onze web-site staan 😉

Tabel kinderopvangtoeslag 2024