Kassiersfunctie

Gastouderbureaus zijn verplicht om de kassiersfunctie uit te voeren. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau.
Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt. Op deze manier heeft en krijgt het gastouderbureau duidelijk inzicht in de werkelijk gemaakte kosten en uren.

Het geld dat een ouder aan het gastouderbureau betaalt en dat bestemd is voor de gastouder moet maximaal binnen vijf kalenderdagen worden doorgestort aan de gastouder.
In de Wet op het Financieel Toezicht is bepaald dat ontvangen gelden uiterlijk vijf kalenderdagen na ontvangst doorgestort moeten zijn. Gastouderbureaus zijn verplicht zich te houden aan deze richtlijnen van de Wet op het Financieel Toezicht. De Nederlandsche Bank hoort toezicht te houden op de naleving van deze norm.