Laatste nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) !

Goed nieuws voor uw privacy ! Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. Voor Loky een mooi moment om ook een Privacy Statement te gaan gebruiken. We gingen natuurlijk al zorgvuldig om met uw gegevens, maar uw rechten worden iets uitgebreid en in ons Privacy...

Zelfs de Belastingdienst adviseert dit !

Stuurt u uw klant een jaaropgave over 2017 ? Adviseer dan om de uren aan te passen in Mijn toeslagen Waarom? Als de uren in Mijn toeslagen al goed staan, kunnen wij de kinderopvangtoeslag al sneller definitief berekenen. En hoeven wij de klant meestal niet ‘lastig’ te vallen met het...

Wijziging doorgeven aan de Belastingdienst

Geen wijziging doorgegeven van de opvangsoort als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat ? Dan stoppen wij de kinderopvangtoeslag eind januari. Als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat en eerder gebruikmaakte van dagopvang, dan moet de ouder de opvangsoort, locatie en/of de opvanguren wijzigen....

Week tegen kindermishandeling !

In de periode 20 t/m 26 november 2017 is het de week tegen kindermishandeling, kijk voor meer informatie op: http://www.weektegenkindermishandeling.nl/home...

Controle kinderopvangtoeslag 2016.

Beste ouders, Wij ontvingen van de Belastingdienst weer een schrijven over het controleproces kinderopvangtoeslag ! Het jaar 2016 is nu aan de beurt 😉 Begin juni 2017 gaat De Belastingdienst naar ca. 90.000 ouders een brief sturen met het verzoek om het één en ander op te sturen. Met deze vraag...