Wijziging doorgeven aan de Belastingdienst

Geen wijziging doorgegeven van de opvangsoort als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat ? Dan stoppen wij de kinderopvangtoeslag eind januari.

Als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat en eerder gebruikmaakte van dagopvang, dan moet de ouder de opvangsoort, locatie en/of de opvanguren wijzigen. Ouders die deze wijziging nog niet hebben doorgegeven, ontvangen van ons begin februari een brief. Hierin staat dat we de kinderopvangtoeslag stopzetten voor het kind waarbij wij rekening houden met de datum die wij van DUO doorkregen.

Op het moment dat een kind op de basisschool begint, ontvangen wij hiervan een melding van de uitvoeringsorganisatie DUO. Voor een kind dat naar de basisschool gaat bestaat geen recht meer op kinderopvangtoeslag op basis van dagopvang. Het kind gaat dan meestal naar de buitenschoolse opvang en wordt minder uren opgevangen.