Op tijd wijzigen kinderopvangtoeslag !?

Geen wijziging doorgegeven van de opvangsoort als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat ?
Dan zet de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag 2017 begin mei stop.

Als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat en eerder gebruikmaakte van dagopvang, dan moeten de opvangsoort en de opvanguren worden gewijzigd. Ouders die deze wijziging nog niet hebben doorgegeven, ontvangen begin mei een brief met de mededeling dat de kinderopvangtoeslag over 2017 voor het betreffende kind wordt stopgezet.

Op het moment dat een kind op een basisschool begint, ontvangt de Belastingdienst hiervan een melding van de uitvoeringsorganisatie DUO. Voor een kind dat naar de basisschool gaat bestaat geen recht meer op kinderopvangtoeslag op basis van dagopvang. Het kind gaat dan meestal naar de buitenschoolse opvang en wordt minder uren opgevangen.

Wat kunt u als organisatie voor de ouders betekenen? Wij verzoeken u ouders erop te wijzen dat zij bij een verandering in de opvangsoort en opvanguren een wijziging van dagopvang naar buitenschoolse opvang moeten doorgeven via Mijn toeslagen. Lees meer over het doorgeven van wijzigingen bij kinderopvang