Kinderopvangtoeslag 2015

Kinderopvangtoeslagtabel 2015 brengt goed nieuws

De inkomensklassen van de kinderopvangtoeslag worden in 2015 geïndexeerd. Dit geldt ook voor de maximumprijzen. Dat is goed nieuws voor ouders en de kinderopvang, omdat ouders per uur iets meer kinderopvangtoeslag terugkrijgen vergeleken met 2014.

De maximum uurtarieven stijgen mee met de loon- en prijsontwikkeling in 2015. De nieuwe maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt 6,84 euro, voorheen was dit 6,70 euro. Voor de buitenschoolse opvang is dit 6,38 euro (voorheen 6,25 euro) en voor de gastouderopvang 5,48 euro (voorheen 5,37 euro). In 2013 waren de uurtarieven nog bevroren, waardoor de kosten voor ouders stegen omdat de prijzen wel verhoogd werden. In 2014 werden de tarieven wel weer aangepast. Ouders krijgen tot het maximumbedrag per uur een deel terugbetaald via de kinderopvangtoeslag. Wanneer een kinderopvangorganisatie meer vraagt dan de maximumprijs, dan krijgen ouders over dit verschil geen kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen.

Tabel

In de toeslagentabel, die de Rijksoverheid heeft gepubliceerd, kunnen ouders zien op welk percentage kinderopvangtoeslag zij recht hebben. Ouders met een inkomen lager dan 17.918 euro krijgen 90,7 procent van de kinderopvangkosten terug bij hun eerste kind. Bij het tweede en de daaropvolgende kinderen is dit 93,3 procent. De inkomensklassen hoger dan 174.885 euro krijgen bij het eerste kind slechts 18 procent van de kosten terug. Bij het tweede kind is dit 58,2 procent. Bij alle inkomensklassen daartussen loopt het te ontvangen bedrag langzaam af bij een hoger inkomen. Let wel op: ouders kunnen per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.