WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

Nadat wij het inschrijfformulier van u hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis.

Tijdens dit gesprek stellen wij u een heleboel vragen om een goed beeld van u als gastouder te krijgen. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om vragen aan ons te stellen en te ontdekken wie Loky is wat Loky u te bieden heeft!

Indien u nog niet geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), dan kunnen wij u hier bij helpen. We dienen een aanvraag in bij de gemeente waar u op wilt gaan vangen en zorgen dat alle benodigde documenten worden meegestuurd. De gemeente legt deze aanvraag voor aan een medewerker van de GGD, die een afspraak met u zal maken en uw documenten en opvanglocatie nogmaals zal komen controleren. Zijn/haar bevindingen worden doorgegeven aan de gemeente en die beslist of u wordt opgenomen in het LRK. Deze procedure kan maximaal 10 weken tijd in beslag nemen.

Steeds meer gemeenten brengen leges in rekening wanneer u zich als gastouder inschrijft of verhuisd binnen dezelfde gemeente. Deze kosten zijn voor rekening van de gastouder, dus het is belangrijk om van tevoren te informeren bij de gemeente (waar de opvang plaatsvindt), hoe hoog deze kosten (leges) in uw geval zullen bedragen.
Na inschrijving bij het gastouderbureau kan het enige tijd duren voordat u benaderd wordt voor de opvang van één of meer gastkind(eren), maar dit kan ook heel snel gaan.

Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek bepalen de ouders en de gastouder of zij met elkaar verder willen. Zo ja, dan zorgt de medewerker van het gastouderbureau dat er een koppelingsgesprek plaatsvindt waarin de koppelingsafspraken en de overeenkomst worden opgesteld. De overeenkomst en de afspraken worden ondertekend door zowel de ouder als de gastouder.

Afspraken die gemaakt worden betreffen onder andere zaken als: opvoeding en zorg voor het kind, opvangdagen en tijden, betaling, vervanging bij ziekte of vakantie van de gastouder.

Het gastouderbureau organiseert regelmatig activiteiten voor ouders en gastouders. Er zijn thema-avonden voor iedereen, met uiteenlopende onderwerpen over opvoeding en zaken rondom gastouderopvang.

Tijdens de opvang van de gastkinderen vinden ook huisbezoeken plaats. Er is dan gelegenheid om met de medewerker van het gastouderbureau zaken te bespreken over de opvang van de gastkinderen. Ervaren gastouders geven aan de huisbezoeken en bijeenkomsten als zeer ondersteunend te ervaren.

Ook verzorgen wij de kassiersfunctie. Dit houdt in dat de ouders u niet rechtstreeks betalen, maar via het gastouderbureau. Alleen dan maken zij aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang.

terug