Category Archives: Geen categorie

Mijn toeslagen is vernieuwd.

1 augustus 2022 Sinds vrijdagavond 29 juli ziet Mijn toeslagen er anders uit. Dat zal voor u of uw cliënten misschien even wennen zijn. We hebben de vormgeving en de indeling vernieuwd. Maar verder is er niets veranderd. Met Mijn toeslagen kunnen u en uw cliënten zoals altijd online wijzigingen...

Kinderopvangtoeslag: jaaropgaaf én antwoordformulier nodig van ouders.

14 juli 2022 Eind juni kreeg een aantal ouders een brief met de vraag om ons de jaaropgaaf kinderopvanguren 2021 te sturen. Bij die brief zit ook een antwoordformulier. Wijs deze ouders erop dat ze dit formulier mét de jaaropgaaf op tijd terugsturen. Dan kunnen we een definitieve berekening maken...

Ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor álle doorbetaalde opvanguren in 2021.

Ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor álle doorbetaalde opvanguren in 2021. De hoogte van de kinderopvangtoeslag voor 2021 hangt niet af van het aantal gewerkte uren, maar van het aantal opvanguren dat ouders hebben doorbetaald. Deze regeling moet voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt achteraf...

Wilt U op de hoogte blijven van de laatste veranderingen in de kinderopvang ?

Veranderingen in de Kinderopvang Nieuws over veranderingen in de kinderopvang voor ondernemers, medewerkers en andere geïnteresseerden. Abonneer uzelf nu op de nieuwsbrieven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door op Abonneren te klikken en blijf d.m.v. deze nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen !Frequentie : 20...

Nieuwe website over kindermishandeling.

Speciaal voor professionals in de kinderopvang en het onderwijs heeft ouderbelangenvereniging BoinK een website ontwikkeld met informatie over kindermishandeling. Op de website kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl staat praktische en actuele informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De website sluit aan op de nieuwe app Meldcode en kindermishandeling en is...

Handige “App” meldcode kindermishandeling.

Vanaf 19 december 2018 is de app over de aangepaste meldcode “Kindermishandeling voor Kinderopvangprofessionals” beschikbaar. De komst van deze app heeft te maken met de wijzigingen van de meldcode kindermishandeling per 1 januari 2019. In deze app kan je stapsgewijs door de stappen van elke route uit het protocol ‘kindermishandeling...

Extra geboorteverlof per 2019 !

Niet twee dagen, maar een hele week vrij na de geboorte van een baby. Dat krijgt de partner van de moeder vanaf 1 januari 2019.  De Wet Inwerkingtreding Extra Geboorteverlof (WIEG) die op 1 januari is ingegaan, zorgt voor ruimere verlofmogelijkheden. Met ingang van volgend jaar worden die nog verder...

Inspectie over toezicht kinderopvang

TOEZICHT KINDEROPVANG                                             12 NOV 2018 Inspectie: ‘Toezicht kinderopvang moet minder voorspelbaar zijn’ Het gaat goed met toezicht en handhaving in de kinderopvang, maar er zijn aandachtspunten. Dat stelt de Onderwijsinspectie....

Loky klachtenvrij in 2017

Hieronder kunt u zien dat Loky het jaar 2017 weer klachtenvrij is geweest. Sinds het bestaan van Gastouderbureau Loky (2003) hebben wij dit predicaat jaarlijks gekregen !!! Certificaat GOB Loky 2017  ...

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) !

Goed nieuws voor uw privacy ! Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. Voor Loky een mooi moment om ook een Privacy Statement te gaan gebruiken. We gingen natuurlijk al zorgvuldig om met uw gegevens, maar uw rechten worden iets uitgebreid en in ons Privacy...