Kassiersfunctie

Gastouderbureaus zijn verplicht om de kassiersfunctie uit te voeren. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt. Op deze manier heeft en krijgt het gastouderbureau duidelijk inzicht in de werkelijk gemaakte kosten en uren.

Het geld dat een ouder aan het gastouderbureau betaalt en dat bestemd is voor de gastouder moet binnen vijf kalenderdagen worden doorgestort aan de gastouder. In de Wet op het Financieel Toezicht is bepaald dat ontvangen gelden vijf kalenderdagen na ontvangst doorgestort moeten worden. Gastouderbureaus zijn verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de Wet op het Financieel Toezicht. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving van deze norm.